Федерации


1. Сдружение „БЪЛГАРСКА ПАРАЛИМПИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ“

ЕИК/БУЛСТАТ: 000708323
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20031208017
Рег. № в НР на ММС: Лицензия № 55
Седалище и адрес на управление: 1040 София, р-н „Средец“, e-mail: paralyimpic@abv.bg бул. „Васил Левски “ № 75, ет. 4
Законен представител: Илия Лалов Коцев - председател

2. Сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТ ЗА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ“

(Предишно наименование: Сдружение „Федерация за хора със зрителни увреждания“)
ЕИК/БУЛСТАТ: 175294727
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20080306047
Рег. № в НР на ММС: Лицензия  № 66
Седалище и адрес на управление: 1309 София, р-н „Илинден“, ул. „Найчо Цанов“ №172
e-mail: fshzubg@gmail.com   
Законен представител: Иван Димитров Янев – председател

3.Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ „ПАРАЛИМПИК - НСА“

ЕИК/БУЛСТАТ: 176223206
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20111222004
Рег. № в НР на ММС: 205-004
Седалище и адрес на управление: 1700 София, р-н „Студентски“, ж.к. „Студентски град”, НСА „В. Левски“, Административна сграда
е-mail: stefanst@abv.bg
Законен представител: Стефан Георгиев Стойков – председател

4.Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ (С.К.И.) „ВИТОША“

(предишно наименование: „Спортен клуб за инвалиди „Витоша“) ЕИК/БУЛСТАТ: 130646412
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20080306028
Рег. № в НР на ММС: 210-006
Седалище и адрес на управление: София 1734, р-н „Студентски“, ж.к. Студентски град“, бл. 52 е-mail: vitoshabg@gmail.com
Законен представител: Стела Стефчова Стефанова – председател

5. Сдружение „УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КЛУБ „БОЛИД“

ЕИК/БУЛСТАТ: 131043043
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20040622018
Рег. № в НР на ММС: 210-002w
Седалище и адрес на управление: София 1229, р-н „Връбница“, ул. „Ломско шосе“ 117
е-mail: usk.bolid@abv.bg
Законен представител: Дейвис Драгомиров Виделов – председател

6. Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ЗА ИНВАЛИДИ ТРАКИ“

ЕИК/БУЛСТАТ: 825282743
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20080317013
Рег. № в НР на ММС: 205-001
Седалище и адрес на управление: 4004 Пловдив, р-н „Южен“, ул. „Димитър Талев“ № 57, ет. 1, ап. 1
е-mail: lavgustinova@yahoo.com
Законен представител:Лидия Желязкова Августинова – председател

7. Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАНУ-КАЯК“

ЕИК/БУЛСТАТ: 122038759
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20020604002
Рег. № в НР на ММС: Лицензия № 29
Седалище и адрес на управление: 1040 София, р-н „Средец“, бул. „Васил Левски“ №75, ет. 4, ап. 426
е-mail: canoe@mail.bg
Законен представител: Николай Бухалов – председател

8. Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС НА МАСА“

ЕИК/БУЛСТАТ: 831192122
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20030219020
Рег. № в НР на ММС: Лицензия № 12
Седалище и адрес на управление: 1142 София, р-н „Средец“, бул. „Васил Левски“ №75
е-mail: bttf@abv.bg
Законен представител:Стефан Александров Китов – председател

9. Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪК“

ЕИК/БУЛСТАТ: 121796256
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20040206007
Рег. № в НР на ММС: Лицензия № 35
Седалище и адрес на управление: 1040 София, р-н „Средец“, бул. „Васил Левски“ №75, ет. 4, ап. 426
е-mail: info@archery.bg
е-mail: bfsl@abv.bg
Законен представител: Даниел Бориславов Павлов – председател

10. Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС“

ЕИК/БУЛСТАТ: 000708469
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20030109006
Рег. № в НР на ММС: Лицензия № 71
Седалище и адрес на управление: 1113 София, р-н „Изгрев“, ул. „Незабравка“ 3-5, Български национален тенис център
е-mail: bft@bgtennis.bg
Законен представител:Георги Крумов – председател

11. Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ „ОРЕЛ“-СОФИЯ“

ЕИК/БУЛСТАТ: 175469945
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20080610032
Рег. № в НР на ММС: 205-002
Седалище и адрес на управление: 1510 София, р-н „Подуяне“, ж. к. „Хаджи Димитър“, бл. 176, вх. Д, ет. 3 ап. 43
е-mail: mozov@abv.bg
Законен представител: Янко Димитров Моцов – председател

12. СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ „СИНИ КАМЪНИ“

ЕИК/БУЛСТАТ: 175991612
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20110107014
Рег. № в НР на ММС: 205-014
Седалище и адрес на управление: 8800 Сливен – ж.к. „Даме Груев“, бл. 23 , Клуб на инвалида
е-mail: laleto1@abv.bg
Законен представител:Ангел Иванов Манолов – председател

13. СПОРТЕН КЛУБ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ „ЧЕРНО МОРЕ – НИКЕЯ“

ЕИК/БУЛСТАТ: 176402262
Рег. № в ЦРЮЛНЦ при МП: 20121116008
Рег. № в НР на ММС: 205-006
Седалище и адрес на управление: 9020 Варна, р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, бл. 119, ет. 11, ап. 61
е-mail: mariqan69@gmail.com
Законен представител: Мариян Тодоров Маринов – председател