Управителен съвет
Георги Николов Глушков

БФ Баскетбол


Дамян Георгиев Дамянов

БФ по КАНУ КАЯК


проф. Стефан Георгиев Стойков

НСА и председател на сп. клуб


Иван Георгиев Лебанов

Българска паралимпийска федерацияд-р Крум Генков Рашков

БФ конен спорт


д –р Иван Димитров Янев

БФ за спортисти с увредено зрение


Захари Василев Захариев

Изпълнителен директор


Борис Димитров Костадинов

зам. Председател СК Траки


Избрани на ОС на 23.03.2019 г. с пет годишен мандат.